Rivning Gävle

Rivning är en viktig och komplex process som spelar en central roll inom bygg- och fastighetsbranschen. Demoleringsgruppen, med över 20 års erfarenhet inom rivning, håltagning och sanering, är en ledande aktör i i Gävle. Vårt arbete är inte bara en fråga om att riva byggnader eller strukturer; det handlar om att skapa möjligheter för ny utveckling, samtidigt som vi är djupt engagerade i att minimera vårt klimatavtryck.

Hör av dig!

Kontakta oss för kostnadsfri offert eller rådgivning för rivning i Gävle.

Professionellt utförd rivning i Gävle

Rivningsprocessen börjar med en noggrann planering. Varje projekt är unikt och kräver särskild uppmärksamhet på detaljer. Oavsett om det rör sig om tungrivning av stora byggnader eller lättrivning av mindre strukturer, är planeringsfasen avgörande för att säkerställa effektivitet och säkerhet. Under denna fas utvärderas byggnadens struktur, material som ska återvinnas eller tas om hand, samt potentiella risker.

Ett viktigt steg i rivningsprocessen är att identifiera och hantera farliga material. Detta kan inkludera asbest, blyfärg och andra skadliga ämnen. Korrekt hantering av dessa material är avgörande för att skydda både våra arbetare och miljön. Vi följer strikta förfaranden och lagar för att säkerställa att alla farliga material avlägsnas och hanteras på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Rivning på ett hållbart sätt

Själva rivningen kan utföras på olika sätt beroende på byggnadens storlek, plats och omgivning. För stora byggnader kan det krävas tunga maskiner som rivningsklot, grävmaskiner och krossverk. I tätbebyggda områden eller vid rivning av mindre strukturer kan mer precisionsinriktade metoder som manuell demontering eller selektiv rivning användas. Selektiv rivning innebär att vissa delar av byggnaden tas bort medan andra delar bevaras eller återanvänds. Återanvändning och återvinning är centrala delar i vår verksamhet. Genom att återanvända och återvinna byggmaterial bidrar vi till att minska avfall och stödja en mer hållbar byggsektor. Material som betong, stål, trä och glas kan ofta återvinnas och användas i nya byggprojekt. Genom denna ansats bidrar vi till en cirkulär ekonomi och minskar behovet av nya råmaterial.
Demolering av gammal byggnad

Över 20 års erfarenhet! Vi hjälper dig i Gävle

Vi prioriterar säkerheten

Säkerheten är alltid vår högsta prioritet. Rivningsarbete innebär betydande risker, och vi tar dessa på största allvar. Våra team består av erfarna och utbildade yrkesmän som arbetar enligt strikta säkerhetsprotokoll. Vi använder oss av den senaste tekniken och utrustningen för att säkerställa att alla våra projekt genomförs på ett säkert och effektivt sätt. Vårt mål är inte bara att riva byggnader, utan att göra det på ett sätt som tjänar samhället och miljön. Genom att arbeta nära våra kunder, lyssna på deras behov och önskemål, strävar vi efter att leverera tjänster som inte bara uppfyller, utan överträffar deras förväntningar. Vårt engagemang för kvalitet, säkerhet och miljöhänsyn genomsyrar allt vi gör.

Kontakta oss för att få hjälp med rivning i Gävle

Vi på Demoleringsgruppen är stolta över att kunna erbjuda säker, kostnadseffektiv och miljövänlig rivning. Genom vårt arbete bidrar vi till att forma städer och samhällen, förbereda mark för nya projekt och skapa en hållbar framtid. Vårt arbete är en avgörande del i byggprocessen, och vi är stolta över att vara en pålitlig partner för våra kunder, oavsett projektets omfattning eller komplexitet. Med vårt fokus på kvalitet, säkerhet och miljöhänsyn, är vi engagerade i att utföra varje projekt på det mest ansvarsfulla och effektiva sättet.

Våra tjänster i Gävle

Här nedanför kan du se några av våra tjänster vi kan erbjuda

Demoleringsgruppen river gammalt hus

Rivning

Rivning är en viktig och komplex process som spelar en central roll inom bygg- och fastighetsbranschen.
Betongborrning

Håltagning

Håltagning är en fundamental process inom bygg- och rivningsbranschen, en konstform som kräver precision och expertis.

Betongsågning i regi av demoleringsgruppen

Betongsågning

Betongsågning är en specialiserad och tekniskt avancerad process som krävs inom bygg- och rivningsbranschen.
Asbest sanering

Sanering

Sanering är en kritisk process som omfattar mer än bara rengöring; det handlar om att noggrant rensa och göra byggnader och områden säkra från farliga och giftiga ämnen.