Selektiv rivning

På Demoleringsgruppen är vi experter på selektiv rivning och har lång erfarenhet av att arbeta med denna metod. Våra skickliga yrkesmän använder specialutrustning och teknik för att noggrant avlägsna specifika delar av en byggnad. Detta kan innebära att man tar bort innerväggar, tak, golv eller andra strukturella element utan att skada den återstående konstruktionen. Förutom att bevara viktiga delar av byggnaden, fokuserar vi också på att återvinna material som trä, stål, glas och betong, vilket minskar avfall och bidrar till en mer hållbar rivningsprocess.

Hör av dig!

Kontakta oss för kostnadsfri offert eller rådgivning.

Vi kan det här med selektiv rivning!

Demoleringsgruppen kan det här med selektiv rivning! Med över 20 års erfarenhet inom rivning och sanering har vi utvecklat expertis inom denna specialiserade metod. Selektiv rivning kräver noggrann planering, precision och en förståelse för byggnadens struktur, och det är just dessa egenskaper som gör oss till en ledande aktör inom branschen.

Vårt team av yrkesmän har djupgående kunskap om hur man demonterar delar av en byggnad utan att påverka de områden som ska bevaras eller återanvändas. Vi har erfarenhet av att arbeta i en mängd olika miljöer, från industriella anläggningar till kommersiella fastigheter och bostadshus. Våra experter använder avancerad utrustning och tekniker som selektiv demontering och noggrann materialåtervinning för att säkerställa att varje projekt utförs med största omsorg

Vad menas med selektiv rivning?

Selektiv rivning är en process där man demonterar en byggnad eller struktur på ett kontrollerat och noggrant sätt, med fokus på att bevara eller återvinna specifika delar av byggnaden. Det skiljer sig från traditionell rivning, som vanligtvis innebär att hela byggnaden rivs och allt material behandlas som avfall. Selektiv rivning är istället inriktad på att minimera avfall och återanvända material, vilket gör den till en mer hållbar och miljövänlig metod.

Fördelar med selektiv rivning

Fördelarna är många som gör det till ett attraktivt alternativ jämfört med traditionell rivning. På Demoleringsgruppen har vi omfattande erfarenhet av denna metod och kan visa varför den är både miljövänlig och kostnadseffektiv, samtidigt som den har särskilda fördelar vid hantering av byggnader med brandskador.
Demolering av gammal byggnad

Miljövänligt

En av de största fördelarna med selektiv rivning är att den är miljövänlig. Istället för att riva en byggnad helt och skicka allt material till deponi, möjliggör selektiv rivning att man återvinner och återanvänder stora delar av byggnaden. Material som trä, stål, glas och betong kan separeras och skickas till återvinning, vilket minskar avfallsmängden avsevärt. Dessutom minskar detta behovet av att utvinna nya råvaror, vilket är positivt för miljön.

Kostnadseffektivt

Selektiv rivning är också kostnadseffektiv. Genom att återanvända och återvinna material minskar man transport- och deponikostnaderna. Detta kan leda till betydande besparingar, särskilt i stora projekt där mängden avfall annars skulle vara enorm. Dessutom innebär det att mindre rivning behövs, vilket kan minska arbetstiden och därmed sänka arbetskostnaderna.

Bra vid brandskador

En annan fördel är att selektiv rivning är särskilt användbar vid brandskador. Vid brand kan vissa delar av en byggnad vara förstörda medan andra delar är intakta eller reparerbara. Med selektiv rivning kan man ta bort de skadade delarna utan att påverka de strukturer som fortfarande är stabila. Detta möjliggör en mer fokuserad och precis rivning, vilket är avgörande vid renovering efter brand.

Liknande tjänster

Om du är intresserad av selektiv rivning kanske du är intresserad av liknande tjänster som vi erbjuder?

Demoleringsgruppen river gammalt hus

Rivning

Rivning är en viktig och komplex process som spelar en central roll inom bygg- och fastighetsbranschen.
Betongborrning

Håltagning

Håltagning är en fundamental process inom bygg- och rivningsbranschen, en konstform som kräver precision och expertis.

Betongsågning i regi av demoleringsgruppen

Betongsågning

Betongsågning är en specialiserad och tekniskt avancerad process som krävs inom bygg- och rivningsbranschen.
Asbest sanering

Sanering

Sanering är en kritisk process som omfattar mer än bara rengöring; det handlar om att noggrant rensa och göra byggnader och områden säkra från farliga och giftiga ämnen.