Betonghåltagning

Betonghåltagning är en fundamental process inom bygg- och rivningsbranschen, en konstform som kräver precision och expertis. Demoleringsgruppen Norrland AB, med över 20 års erfarenhet inom rivning, håltagning och sanering, är en ledande aktör i denna nisch. Vi specialiserar oss på att skapa exakta och pricksäkra hål, öppningar och nischer i olika byggmaterial, med särskild expertis inom betonghåltagning.

Hör av dig!

Kontakta oss för kostnadsfri offert eller rådgivning.

Vi har stor expertis inom betonghåltagning

Betonghåltagning är inte bara en teknisk process utan en konst som kombinerar precision med styrka. Denna teknik används för att skapa allt från små hål för installation av ventilationssystem, ledningar eller VVS-ledningar, till större öppningar för dörrar och fönster. Det unika med denna metod är att vi kan anpassa befintliga betongstrukturer utan att kompromissa med deras stabilitet eller integritet. Detta är avgörande i nybyggnationer såväl som renoveringsprojekt där strukturella förändringar måste göras med försiktighet.

Vår expertis inom håltagning sträcker sig bortom betonghåltagning. Vi erbjuder en rad andra tjänster, inklusive betongborrning, väggsågning, golvsågning och vajersågning. Var och en av dessa tekniker är specialiserade för att möta specifika behov och utmaningar i byggprojekt.

Betongborrning är en av våra kärntjänster. Vi utför professionell borrning i material såsom betong, granit och tegel. Denna tjänst är avgörande för att skapa nödvändiga öppningar för rör, el, ventilation och andra installationer. Vi kan hantera material i de flesta tjocklekar och säkerställer att varje borrning genomförs med precision och effektivitet.

Väggsågning är en annan viktig tjänst vi erbjuder. Med kraftfulla sågmaskiner kan vi skapa öppningar i betong, granit och tegel för att passa behoven i ett byggprojekt, till exempel för dörrar, fönster och ventilationsöppningar. Våra maskiner är kapabla att hantera väggsågning i tjocklekar mellan 5 och 80 centimeter.

Golvsågning är en teknik som används när det finns behov av att skapa öppningar i betonggolv. Det kan vara för nya trapphål, schakt, rännor och liknande. Vi använder specialgjorda maskiner som kan hantera djup på mellan 5 och 50 centimeter, vilket gör denna tjänst idealisk för en rad olika projekt.

Vajersågning är en av de mest mångsidiga och effektiva metoderna vi använder. Det är en tyst och vibrationsfri teknik som kan hantera närmast obegränsad tjocklek i material som betong, granit och stål. Vajersågning är särskilt användbar för komplexa projekt som runda trapphål, fundament, granitmurar och frisågning i berg.

Betonghåltagning med säkerhet och precision

Säkerhet och precision är två hörnstenar i vårt arbete. Varje projekt kräver noggrann planering och genomförande av erfarna yrkesmän. Vi använder modern utrustning och håller oss kontinuerligt uppdaterade med de senaste teknikerna för att säkerställa att våra håltagningstjänster inte bara uppfyller, utan överträffar våra kunders förväntningar.

På Demoleringsgruppen förstår vi att varje projekt är unikt och kräver en skräddarsydd lösning. Vårt mål är att erbjuda flexibla och effektiva lösningar som hjälper våra kunder att förverkliga sina projekt. Vår breda kunskap och tekniska expertis inom håltagning gör oss till en pålitlig partner för alla typer av bygg- och rivningsprojekt.

Sammanfattningsvis är håltagning en avgörande del av byggprocessen, och vi på Demoleringsgruppen är stolta över att vara i framkant av denna viktiga verksamhet. Genom att kombinera erfarenhet, skicklighet och teknologisk innovation, strävar vi efter att leverera överlägsna resultat som möter våra kunders behov och överträffar deras förväntningar.

Betongborrning i vägg

Över 20 års erfarenhet, ta hjälp av proffs!

Våra tjänster

Här nedanför kan du se några av våra tjänster vi kan erbjuda

Demoleringsgruppen river gammalt hus

Rivning

Rivning är en viktig och komplex process som spelar en central roll inom bygg- och fastighetsbranschen.
Betongborrning

Håltagning

Håltagning är en fundamental process inom bygg- och rivningsbranschen, en konstform som kräver precision och expertis.

Betongsågning i regi av demoleringsgruppen

Betongsågning

Betongsågning är en specialiserad och tekniskt avancerad process som krävs inom bygg- och rivningsbranschen.
Asbest sanering

Sanering

Sanering är en kritisk process som omfattar mer än bara rengöring; det handlar om att noggrant rensa och göra byggnader och områden säkra från farliga och giftiga ämnen.