Välkommen till

Demoleringsgruppen AB

Demoleringsgruppen Norrland AB är ett rivningsföretag med över 20 års erfarenhet av rivning, håltagning och sanering.

Hör av dig!

Kontakta oss för kostnadsfri offert eller rådgivning.

Vilka är vi på Demoleringsgruppen?

Vi på Demoleringsgruppen är stolta över att kunna erbjuda säker, kostnadseffektiv och miljövänlig rivning.

Genom vårt arbete bidrar vi till att forma städer och samhällen, förbereda mark för nya projekt och skapa en hållbar framtid. Vårt arbete är en avgörande del i byggprocessen, och vi är stolta över att vara en pålitlig partner för våra kunder, oavsett projektets omfattning eller komplexitet. Med vårt fokus på kvalitet, säkerhet och miljöhänsyn, är vi engagerade i att utföra varje projekt på det mest ansvarsfulla och effektiva sättet.

Betongborrning i vägg

Över 20 års erfarenhet av rivning, ta hjälp av proffs!

Våra tjänster

Här nedanför kan du se några av våra tjänster vi kan erbjuda

Demoleringsgruppen river gammalt hus
Rivning
Rivning är en viktig och komplex process som spelar en central roll inom bygg- och fastighetsbranschen.
Betongborrning
Håltagning

Håltagning är en fundamental process inom bygg- och rivningsbranschen, en konstform som kräver precision och expertis.

Betongsågning i regi av demoleringsgruppen
Betongsågning
Betongsågning är en specialiserad och tekniskt avancerad process som krävs inom bygg- och rivningsbranschen.
Asbest sanering
Sanering
Sanering är en kritisk process som omfattar mer än bara rengöring; det handlar om att noggrant rensa och göra byggnader och områden säkra från farliga och giftiga ämnen.